Б. Батцэцэг

Зөвлөгч багш

Батцэцэг багш Зорайдад анх 2019 оны 8 сард нэгдсэн бөгөөд нийт 11.7 кг жин хаяж Зорайдагийн хамгийн анхны зөвлөгч багш болсон билээ!

Ц. Өсөхбаяр

Зөвлөгч багш

Өсөхбаяр нь Зорайдад анх 2019 оны 10 сард галбиржих зорилгоор нэгдсэн бөгөөд 2.7 кг жин хаяж бүсэлхийгээр 8см багасч галбиржсан гайхалтай амжилтаар Зорайдагийн зөвлөгч багш болохоор ажиллаж байна!

Д. Оюунцэцэг

Зөвлөгч багш

Оюунцэцэг багш Зорайдад анх 2019 оны 9 сард нэгдсэн бөгөөд нийт 7 кг жин хаясан гайхалтай амжилтаар Зорайдагийн зөвлөгч багш болсон билээ!

Б. Уранчимэг

Туслах багш

Уранчимэг багш Зорайдад анх 2019 оны 10 сард нэгдсэн бөгөөд нийт 8 кг жин хаясан гайхалтай амжилтаар Зорайдагийн зөвлөгч багш болохоор ажиллаж байна!

Ц. Гэрэлчимэг

Туслах багш

Гэрэлчимэг нь Зорайдад анх 2019 оны 10 сард нэгдсэн бөгөөд нийт 5.4 кг жин хаясан гайхалтай амжилтаар Зорайдагийн зөвлөгч багш болохоор ажиллаж байна!

У. Ганзаяа

Туслах багш

Ганзаяа нь 2019 оны 10 сард Зорайдад нэгдсэн бөгөөд нийт 10 кг жин хаясан гайхалтай амжилтаар Зорайдагийн зөвлөгч багш болохоор ажиллаж байна!