PRIVACY POLICY - ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ
Зорайда брэнд нь хэрэглэгчийн нэр, утас, нас, өндөр, жин, хүйс болон өдөр тутмын хэмжилтийн мэдээллийг авдаг бөгөөд энэхүү мэдээллийг уг хэрэглэгчийн жин хасах төлөвлөгөөг гаргах, мэдээлэх болон хэрэглэгчийг сайтанд нэвтрэх, төлбөр төлснөө батлах зэрэгт ашигладаг болно. Зорайда брэнд нь таны мэдээллийг ямар нэг байдлаар бусад хувь хүн, компанид өгөх, зарах, түгээх зэрэг үйлдлийг хийхгүй байх үүрэгтэй. Хэрэглэгчид өөрийн нууц үгийг хадгалах, бусад хүнд дамжуулахгүй байх үүрэгтэй. Хэрэглэгч өөрийн нууц үгийг сул өгөх, бусдад тараах зэргээс учирсан мэдээллийн алдагдлын хариуцлагыг зорайда брэнд хүлээхгүй болно.
ZORAIDA BRAND

Дасгалгүй, хөдөлгөөнгүй, бүтээгдэхүүнгүй