2019-09-24
Жин : 63.7кг ( -700гр ) Бүсэлхий : 91.0

2019-09-25
Жин : 63.0кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 91.0

2019-09-26
Жин : 62.6кг ( +600 ) Бүсэлхий : 89.0

2019-09-27
Жин : 63.2кг ( -500гр ) Бүсэлхий : 91.0

2019-09-28
Жин : 62.7кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 91.0

2019-09-29
Жин : 62.5кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 90.0

2019-09-30
Жин : 62.4кг ( +0 ) Бүсэлхий : 91.0

2019-10-01
Жин : 62.4кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 91.0

2019-10-02
Жин : 62.1кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 89.0

2019-10-03
Жин : 61.7кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 87.0

2019-10-04
Жин : 61.5кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 89.0

2019-10-05
Жин : 61.1кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 85.0

2019-10-06
Жин : 60.7кг ( -500гр ) Бүсэлхий : 83.0

2019-10-07
Жин : 60.2кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 83.0

2019-10-08
Жин : 59.9кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 81.0

2019-10-09
Жин : 59.7кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 81.0

2019-10-10
Жин : 59.4кг ( +0 ) Бүсэлхий : 81.0

2019-10-11
Жин : 59.4кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 81.0

2019-10-12
Жин : 59.2кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 80.0

2019-10-13
Жин : 58.9кг ( +200 ) Бүсэлхий : 80.0

2019-10-14
Жин : 59.1кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 83.0

2019-10-15
Жин : 58.8кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 84.0

2019-10-16
Жин : 58.6кг ( +300 ) Бүсэлхий : 85.0

2019-10-17
Жин : 58.9кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 88.0

2019-10-18
Жин : 58.5кг ( +300 ) Бүсэлхий : 86.0

2019-10-19
Жин : 58.8кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 87.0

2019-10-20
Жин : 58.6кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 87.0

2019-10-21
Жин : 58.4кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 86.0

2019-10-22
Жин : 58.1кг ( +200 ) Бүсэлхий : 86.0

2019-10-23
Жин : 58.3кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 88.0

2019-10-24
Жин : 57.9кг ( +100 ) Бүсэлхий : 86.0

2019-10-25
Жин : 58.0кг ( +200 ) Бүсэлхий : 88.0

2019-10-26
Жин : 58.2кг ( +0 ) Бүсэлхий : 88.0

2019-10-27
Жин : 58.2кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 89.0

2019-10-28
Жин : 57.9кг ( +200 ) Бүсэлхий : 89.0

2019-10-29
Жин : 58.1кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 90.0

2019-10-30
Жин : 57.8кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 88.0

2019-10-31
Жин : 57.5кг ( +200 ) Бүсэлхий : 86.0

2019-11-01
Жин : 57.7кг ( +0 ) Бүсэлхий : 89.0

2019-11-02
Жин : 57.7кг ( +300 ) Бүсэлхий : 90.0

2019-11-03
Жин : 58.0кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 91.0

2019-11-04
Жин : 57.8кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 89.0

2019-11-05
Жин : 57.6кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 89.0

2019-11-06
Жин : 57.4кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 89.0

2019-11-07
Жин : 57.0кг ( +400 ) Бүсэлхий : 89.0

2019-11-08
Жин : 57.4кг ( -600гр ) Бүсэлхий : 91.0

2019-11-09
Жин : 56.8кг ( +100 ) Бүсэлхий : 88.0

2019-11-10
Жин : 56.9кг ( -500гр ) Бүсэлхий : 88.0

2019-11-11
Жин : 56.4кг ( +300 ) Бүсэлхий : 87.0

2019-11-12
Жин : 56.7кг ( -500гр ) Бүсэлхий : 87.0

2019-11-13
Жин : 56.2кг ( +200 ) Бүсэлхий : 87.0

2019-11-14
Жин : 56.4кг ( +0 ) Бүсэлхий : 87.0

2019-11-15
Жин : 56.4кг ( +100 ) Бүсэлхий : 88.0

2019-11-16
Жин : 56.5кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 88.0

2019-11-17
Жин : 56.1кг ( +0 ) Бүсэлхий : 88.0

2019-11-18
Жин : 56.1кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 87.0

2019-11-19
Жин : 55.9кг ( +300 ) Бүсэлхий : 86.0

2019-11-20
Жин : 56.2кг ( +300 ) Бүсэлхий : 87.0

2019-11-21
Жин : 56.5кг ( +300 ) Бүсэлхий : 87.0

2019-11-22
Жин : 56.8кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 88.0

2019-11-23
Жин : 56.6кг ( +100 ) Бүсэлхий : 88.0

2019-11-24
Жин : 56.7кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 88.0

2019-11-25
Жин : 56.5кг ( +0 ) Бүсэлхий : 88.0

2019-11-26
Жин : 56.5кг ( +300 ) Бүсэлхий : 88.0

2019-11-27
Жин : 56.8кг ( +100 ) Бүсэлхий : 87.0

2019-11-28
Жин : 56.9кг ( +200 ) Бүсэлхий : 87.0

2019-11-29
Жин : 57.1кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 88.0

2019-11-30
Жин : 56.7кг ( +0 ) Бүсэлхий : 86.0