2019-09-24
Жин : 60.6кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 96.0

2019-09-25
Жин : 60.2кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 95.0

2019-09-26
Жин : 60.0кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 94.0

2019-09-27
Жин : 59.9кг ( -1,000гр ) Бүсэлхий : 94.0

2019-09-28
Жин : 58.9кг ( -600гр ) Бүсэлхий : 90.0

2019-09-29
Жин : 58.3кг ( +500 ) Бүсэлхий : 90.0

2019-09-30
Жин : 58.8кг ( +0 ) Бүсэлхий : 89.5

2019-10-01
Жин : 58.8кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 88.0

2019-10-02
Жин : 58.5кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 88.0

2019-10-03
Жин : 58.1кг ( +100 ) Бүсэлхий : 88.0

2019-10-04
Жин : 58.2кг ( +0 ) Бүсэлхий : 88.0

2019-10-05
Жин : 58.2кг ( +300 ) Бүсэлхий : 88.0

2019-10-06
Жин : 58.5кг ( +0 ) Бүсэлхий : 87.5